top of page

Kin House

1000 ตารางเมตร กรุงเทพมหานคร

เจ้าของบ้าน : -ไม่เปิดเผย-  

ขอบเขตงาน : สถาปัตยกรรมหลัก งานภูมิสถาปัตยกรรม และงานวิศวกรรมทั้งหมด

ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างการเลือกผู้รับเหมา

บ้าน 2 หลังบนที่ 1 แปลง สำหรับครอบครัวพี่และน้อง ให้แต่ละหลังมีพื้นที่แยกจากกัน แต่ยังเดินถึงกันได้ เราจัดวางให้แต่ละหลังมีทางเข้าออก และพื้นที่ใช้สอยของตนเองเป็นสัดส่วน โดยจัดพื้นระหว่างกลางเป็นสวน สระว่ายน้ำ และลานรับแขกกึ่งภายนอก ให้ใช้ร่วมกัน เหมือน courtyard ขนาดใหญ่ ให้แต่ละหลังมองเห็นกันบ้างแต่ก็ยังมีพื้นที่ส่วนตัว และให้บ้านดูร่มรื่นและกว้างขวาง และใช้เวลาด้วยกันได้มากขึ้น

สร้างแบบที่ตอบโจทย์ และประสบการณ์การออกแบบที่เหนือกว่า คืองานของเรา

bottom of page