top of page

Residence

1090 ตารางเมตร กรุงเทพมหานคร

เจ้าของบ้าน : -ไม่เปิดเผย-  

ขอบเขตงาน : สถาปัตยกรรมหลักและงานวิศวกรรมทั้งหมด

ความก้าวหน้า : อยู่ระหว่างการจัดทำแบบก่อสร้าง

ด้วยบ้านหลังเดิมที่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่กลางใจเมืองเริ่มมีสมาชิกครอบครัวเพิ่มมากขึ้น เจ้าของบ้านต้องการให้บ้านหลังใหม่นี้มีพื้นที่เพียงพอและตอบโจทย์ในอนาคตของคนในครอบครัว โดยยังเชื่อมต่อกับบ้านหลังเดิมที่ติดกัน​ ด้วยพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1000 ตารางเมตร บนที่ดินเพียง 150 ตารางวา สิ่งสำคัญจึงอยู่ที่จะจัดวางพื้นที่อย่างไรให้บ้านยังน่าอยู่ ไม่แออัดจนเกินไป

"ทุกส่วนมีคุณภาพการอยู่อาศัยที่ดี เป็นสัดเป็นส่วนสำหรับทุกคน และรับแขกได้ดี" จึงเป็นเป้าหมายหลักของการออกแบบบ้านหลังนี้ พื้นที่ใช้สอยถูกแบ่งออกเป็นสามส่วนและแยกชั้นไล่เรียงตามลำดับความเป็นส่วนตัว จากชั้นล่างสุด ; พื้นที่เซอร์วิสและใช้งานทั่วไป ,ชั้นสอง ; ส่วนรับแขกสนิทและส่วนอยู่อาศัย, ชั้นสาม ; ส่วนทำงานและส่วนอยู่อาศัย, ตัวบ้านเน้นช่องเปิดที่ด้านหน้าและหลัง เพื่อลดระยะร่นของอาคาร, เพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในให้มากที่สุด และยังรับลม-หลบแดดเนื่องจากเป็นทิศเหนือ-ใต้อีกด้วย โดยส่วนด้านหน้าอาคารที่ชั้นสองจะจัดวางสวนหนย่อมขนาดเล็กไว้ด้านหน้าเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับห้องนอนส่วนนี้ให้ไม่ต้องปิดม่านบังสายตาและช่วยกรองแสงในตอนกลางวันอีกด้วย 

ในด้านหน้าบ้านจะปิดด้วยรั้วทรงทึบเรียบง่าย แต่เมื่อเปิดประตูรับหลักเพื่อรับแขกแล้ว จากหน้าบ้านจะสามารถมองเห็นโถงสูง ที่เปิดโปร่งไปยังพื้นที่รับแขกชั้นสอง ไปจนถึงผนังสีต้นไม้เขียวด้านหลังบ้าน ให้ความรู้สึกว่าบ้านมีขนาดใหญ่กว่าที่ดินจริง เหมาะแก่การรับแขกในทุกโอกาส ให้บ้านกลางเมืองหลังนี้เต็มไปด้วยพื้นที่ใช้สอยแต่ไม่อึดอัด ตอบโจทย์เป้าหมายทุกข้อของเจ้าของบ้านอย่างครบถ้วน

สร้างแบบที่ตอบโจทย์ และประสบการณ์การออกแบบที่เหนือกว่า คืองานของเรา

bottom of page