top of page

HEAT OFFICE &

PRODUCTION HQ

1100 sqm, Bangkok, Thailand

Client : GR Tech Thailand 
Scope : Architecture and Engineering 
Progress :  Permit Process 

บริษัท GR Tech Thailand คือผู้ผลิตอุปกรณ์ด้าน Thermal Energy อาทิ เครื่องปั๊มลมร้อนหรือ Heat Pump ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย บริษัทต้องการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยและปรับภาพลักษณ์ให้สอดรับกับการเติบโตขององค์กร จึงเกิดเป็นโครงการสำนักงานและอาคารผลิตแห่งใหม่นี้ โดยมีฐานความคิดเรียบง่ายคืออาคารต้องรองรับอนาคต ให้คุณภาพชีวิตที่ดีกับพนักงาน และใช้ทุกพื้นที่อย่างคุ้มค่า

 

อาคารมีพื้นที่ใช้สอยหลักๆสองส่วน คือส่วนงาน และส่วนพักพนักงาน เราจัดวางแบ่งทั้งสองส่วนตามแนวยาวอาคารและวางตัวอาคารตามแนวรับลม หลบแดด และเลือกใช้โครงสร้างเหล็กพร้อมช่วงเสากว้าง ให้สามารถต่อขยายได้ง่ายในอนาคต และพื้นที่ทำงานต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน รองรับระบบเครนEOT ให้สะดวกต่อการทำงานและปรับเปลี่ยนได้ง่าย ในขณะที่ภายนอกออกแบบเป็นรูปทรงกล่องสีโมโนโครมซ้อนทับกันไปมา แสดงช่วงพาดยาวตลอดแนว ผิวอาคารปิดด้วยแผ่นเมทัลชีทโปรไฟล์พิเศษที่ราคาไม่สูงแต่ให้ภาพลักษณ์เรียบง่ายและแตกต่าง และจัดวางสวนที่ด้านหน้าอาคารเพื่อรับแขกและให้พื้นที่ส่วนสำนักงานดูร่มรื่นย์และผ่อนคลายเวลาทำงาน

สร้างแบบที่ตอบโจทย์ และประสบการณ์การออกแบบที่เหนือกว่า คืองานของเรา

bottom of page